Revu vult het zaadtekort aan

Tekort aan spermadonoren: Na het opheffen van de anonimiteit van de donors is het aantal spermadonoren schrikbarend gedaald. ‘Een participerend’ onderzoek.

‘Tekort aan sermadonoren’ in Revu


5.3.2009